Trên nền: Windows XP
Kích thước: 46 MB
Danh sách files download


Các bạn có thể download Hiren Boot CD 9.9 bản click 1 cái tại đây

Phiên bản mới của Hiren's BootCD 9.9 đã được giới thiệu. Thông thường bạn phải ghi ra đĩa và sử dụng mỗi lần cần. Với những bạn ngại sử dụng hoặc không có ổ ghi đĩa có thể sử dụng bản tích hợp này. Sau khi download về bạn chạy chương trình. Từ nay mỗi lần khởi động máy bạn sẽ có hai lựa chọn vào windows XP hoặc vào Hiren's Boot CD. Thật là tiện lợi!Chú ý: Chỉ sử dụng được với windows XP